Rozmístění AED v Brně a Jihomoravském kraji

Rozhovory

Otázky a odpovědi zapojených do projektu

Abychom mohli projekt „Pilotní rozmístění AED v Brně“ čtenářům lépe přiblížit, zeptali jsme se na pár otázek některých jeho klíčových řešitelů, těmi jsou:

Sylva Floríková, Ing.

 

Doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.

 

JUDr. Pavel Müller

 

MUDr. Zora Prosková

 

MUDr. Martin Slezák

 

 

Otázky

 1. Jaký je podle Vás současný stav informovanosti široké veřejnosti o laické první pomoci?
 2. Existuje podle Vás země, kterou by se mohla v rámci laické první pomoci Česká republika inspirovat?
 3. Co Vás přivedlo k tomu zapojit se právě do projektu „Rozmístění AED v městě Brně“?
 4. Jaké konkrétní výsledky od projektu očekáváte?

 

 

Odpovědi

Sylva Floríková, Ing.

 1. Špatný, většina lidí nemá představy o moderním přístupu k laické pomoci. Matně si vzpomíná na školní znalosti. Účinnou pomoc při zástavě srdce neposkytne, dle mého názoru, velká část populace.

 2. Nevím. V tomto směru nemám přehled.

 3. Selhání srdce jsou jednou z hlavních příčin úmrtí v ČR. Snad každý zná případy, kdy došlo k úmrtí přímo na ulici. Já osobně si vzpomínám na 3 případy. AED může významně pomoci při záchraně života. Jejich používání a znalosti o jejich fungování jsou u nás velmi omezené. Proto jsme se rozhodli vytvořit spolu s dalšími partnery tento projekt. Považujeme jej za pilotní.

 4. Zvýšení znalostí a faktické schopnosti lidí poskytnout první pomoc a to i s praktickým využitím AED. Ale je to určitě běh na dlouhou trať. Za přínosné považuji i vytvoření významného know-how v rámci tohoto projektu, které je i předatelné pro další projekty tohoto typu.

 

Doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.

 1. Myslím si, že je zde dost co dohánět. V hromadných sdělovacích prostředcích se o tom běžný smrtelník nedozví. Ty spíše píší o tom, co kde vybuchlo a co kdo ukradl. Při tom včasná pomoc (ještě před příjezdem rychlé záchranné služby) může zachránit lidské životy. Po této stránce je projekt AED pro Brno určitě velmi užitečný a přínosný.

 2. Myslím si, že je to Velká Británie. Tam mají společnost, která se zabývá mapováním míst, kde jsou k dispozici AED a také je nabízí včetně odpovídajících skříněk vhodných pro jejich umístění. S webovými stránkami této společnosti jsem se seznámil a líbily se mi.

 3. Já byl o spolupráci v tomto projektu požádán. Svého času jsem se totiž angažoval v nákupu AED pro Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií (rovněž jako poradce), která je nakoupila a umístila je ve svých budovách. Následně jsem o celé akci napsal článek do celoškolského časopisu VUT UDÁLOSTI. Na základě toho jsem byl pak „nalezen“ a přizván ke spolupráci.
  Musím říci, že jsem s pomocí neváhal ani minutu. Důvod je dost jednoduchý. Tento projekt má opravdu smysl a je pro lidi.

 4. Vzhledem k tomu, že součástí projektu je i informační kampaň (to pokládám za velice důležité), dostane se do povědomí lidí informace o tom, že nějaké AED existují - to za prvé, dále jak se tímto zařízením zachází a jak je to důležitý pomocník při poskytování včasné první pomoci. Zde je nutno si uvědomit, že v řadě případů naděje na přežití ubývá exponenciálně s časem a včasná pomoc může postiženého vrátit do života. To jistě není málo.

 

JUDr. Pavel Müller

 1. Veřejnost je, dle mého názoru, dobře informována, ale vždy je co zlepšovat. Těší mě, že veřejnost projevuje o laickou první pomoc zájem.

 2. Nejsem odborníkem v tomto oboru, takže odpovědět nemohu.

 3. Vidím, že v zahraničí dochází k rozmisťování AED, takže to je určitě jedním z podnětů. S touto aktivitou v Brně přišli lidé, z nichž některé dobře znám a velice si vážím jejich práce, takže pro mne bylo jaksi přirozené, v rámci našich možností, pomoci. V neposlední řadě mám Moravu a Brno velmi rád.

 4. Bezpochyby projekt přispěje k dalšímu zdůraznění nezastupitelnosti laické první pomoci. Přinese zachráněné lidské životy.

 

MUDr. Zora Prosková

 1. Veřejnost je částečně informována, ale informační kampaně byly zatím spíš izolované nebo zaměřené jen na některou skupinu obyvatel. Přesto se situace, domnívám se, zlepšuje oproti minulým letům, kdy zrušení branné výchovy ve školách a klasických školení civilní obrany, vedly k hlubokému úpadku vědomostí. Informační kampaně v oblasti záchrany života by měly být v podstatě kontinuální, aby základní povědomí bylo opravdu všeobecné.

 2. Pokud mohu soudit podle rozšíření automatizovaných externích defibrilátorů, potom je to nepochybně Francie, Velká Británie a Německo.

 3. Statutární město Brno se rozhodnutím Zastupitelstva města Brna stalo partnerem projektu a Odbor zdraví MMB je realizátorem úkolů, které z partnerství vyplývají.

 4. Doufám, že umístění AED ve městě bude počátkem pravidelné výchovy obyvatel v zásadách první pomoci a záchrany života, výsledkem by mělo být, že pokud možno každý občan bude vědět, jak postupovat a nebude se bát poskytnout první pomoc. Shrňme: rozmístění AED v městě Brně je prostředkem, znalosti první pomoci pro všechny jsou cílem akce.

 

MUDr. Martin Slezák

 1. Povědomí laické veřejnosti o základních postupech první pomoci, včetně KPR, je bohužel tristní, vzdělávání veřejnosti v této oblasti v naší zemi téměř neexistuje, je nesystémové a nekoncepční. Ambicí projektu je tento stav změnit.

 2. Velká Británie

 3. Dlouhodobě mě zajímá problematika KPR, tento projekt je ojedinělý svým čistým altruismem, je prvním svého druhu v naší republice, je tažen dopředu obrovským úsilím obou autorek – Mgr. Kubíkové a MUDr. Zuchové. My ostatní se jim občas snažíme pomoci, nebo alespoň nepřekážet. Je pro mě ctí podílet se na důležitém pilotním projektu, který se může stát inspirací pro ostatní města v ČR.

 4. Očekávám, že se stane vzorem pro ostatní města, otestuje slepé uličky, do kterých nebude potřeba se vracet. Hlavním přínosem bude nejenom samotné umístění AED, ale především zvýšení povědomí brněnské veřejnosti o resuscitaci.