Rozmístění AED v Brně a Jihomoravském kraji

Fotogalerie a animace

Velká záchranářská akce

Olympie Brno, 20. 10. 2013

 

Fotograf: Zdeňek Kolařík