Rozmístění AED v Brně a Jihomoravském kraji

Aktuality

27.8.2018 - AED opět napomohlo k záchraně života

„Chtěl bych Vám alespoň touto cestou poděkovat. Dne 27. 8. 2018 jsem telefonoval na linku 155 z důvodu kolapsu mojí manželky. Operátorka byla skvělá, profesionální, výborný organizační talent a moc mi pomohla. Chtěl bych zároveň pochválit profesionální přístup záchranářů, policistů a dobrovolných hasičů, všichni udělali maximum pro záchranu života mojí manželky. Ještě jednou Vám všem děkuji. Jaroslav“

A co se vlastně stalo? Operátorky KZOS přijaly v nočních hodinách výzvu od muže z okolí Letovic, manželka volajícího, žena středního věku, náhle ztratila vědomí a přestala dýchat. Operátorka ihned začala muže po telefonu navigovat, jak má provádět resuscitaci. Zároveň byl vyslán lékařský záchranný tým z Boskovic a aktivován systém First responder s AED.

Na místo byli okamžitě vysláni také policisté z Letovic a jednotka dobrovolných hasičů. Policisté okamžitě po příjezdu převzali resuscitaci, nalepili defibrilační elektrody AED a přístroj doporučil podání výboje. Do boje o záchranu života se zapojili také hasiči, probíhající resuscitaci rozšířili o používání kyslíkové terapie. Do doby příjezdu týmu zdravotnické záchranné služby tedy na místě probíhala resuscitace za pomoci AED a ventilace s podporou kyslíku.

Když na místo přijeli záchranáři, pokračovali v resuscitaci doplněné o další léčebné úkony. Společnými silami všech se podařilo obnovit základní životní funkce, sanitka pak pacientku převezla do brněnské fakultní nemocnice k následné péči. Jsme rádi, že všechno dobře dopadlo a zachráněné ženě přejeme brzké zotavení a úspěšný návrat do běžného života.

2.8.2018 - Další zachráněný život díky AED a systému FIRST RESPONDER

Ve večerních hodinách v polovině července přijali operátoři ZZS JmK tísňovou výzvu o náhlém bezvědomí a bezdeší u muže středního věku z okolí města Brna.

Okamžitě zahájili po telefonu resuscitaci a aktivovali systém FIRST RESPONDER s AED. Nejblíže dostupní byli v tu chvíli příslušníci PČR a dorazili na místo v prvních minutách. Ihned převzali resuscitaci a AED doporučilo podání výboje. Policisté prováděli resuscitaci s pomocí AED do doby příjezdu týmu záchranářů. Společnými silami se podařilo obnovit oběh a muž byl předán do zdravotnického zařízení. Poděkování patří všem, kteří se na záchraně podíleli. Největší šanci na přežití a návrat do kvalitního života mají ti, jejichž zástava oběhu je spatřená, okamžitě je voláno na 155, operátor vysílá pomoc a zahajuje s volajícím resuscitaci. Dostupnost defibrilace v prvních minutách a kvalitní resuscitace je základem úspěchu.

19.4.2018 - Systém AED získal ocenění v anketě hasič roku

„Mám obrovskou radost, 2. místo v kategorii Projekt roku považuji za velký úspěch. Je to odměna pro nás pro všechny, kteří se dennodenně podílíme na tom, aby systém plošného rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů co nejlépe fungoval," říká s úsměvem lékařka jihomoravské záchranky Barbora Zuchová Truksová.

31. 3. 2018 - Systém plošného rozmístění AED získal Zlatý záchranářský kříž

Vítězové letošního devatenáctého ročníku o nejlepší záchranářský čin roku 2017 dnes odpoledne převzali ocenění z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana na Pražském hradě.

Jednou z vyznamenaných byla také lékařka Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Barbora Truksová Zuchová.

„Ocenění patří všem, kteří na rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů již spoustu let pracují. Chtěla bych poděkovat celému týmu, který se na vytvoření systému podílel, a současně i těm, kteří stojí za jeho každodenní realizací. Každý pacient, který se díky projektu vrátil do aktivního života, je odměnou za vynaloženou práci,“ vysvětluje autorka projektu.

Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému. Vyznamenání je určeno dobrovolníkům a profesionálům, neziskovým organizacím působícím v oblasti záchranářství, oceněny jsou obětavé činy první pomoci laiků - dětí i dospělých - smyslem projektu je podpořit význam záchranářské profese. Zlatý záchranářský kříž je časopisem RESCUE report každoročně vyhlašován již od roku 1999, letos do redakce dorazilo 76 nominací.

Jak se psal příběh AED na jižní Moravě

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje pracuje již řadu let na systému „First responder s AED“. Jedná se o poskytování okamžité pomoci pacientům, kteří jsou přímo v terénu postižení náhlou zástavou oběhu, a to ještě před příjezdem zdravotnické pomoci.

V roce 2013 začala jihomoravská záchranka zavádět nejprve v Brně systém plošného rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů (AED). Prvotní myšlenka vytvořit možnost dostupnosti defibrilátorů pro veřejnost vznikla ve spolupráci ZZS JmK a Fakulty sportovních studií MU v Brně. Po počátečním nastavení systému se zahájila spolupráce se složkami IZS v roli First responderů, v roce 2014 se do projektu zařadily jednotky požární ochrany (profesionálové i dobrovolníci) a v roce 2015 začala na systému intenzivně spolupracovat i Policie ČR (Krajské ředitelství JmK).

Nejde přitom jen o rozmístění defibrilátorů, ale také o soustavné vzdělávání, je třeba zaučovat a zdokonalovat First respondery, posilovat klíčovou roli operačních středisek. Celá řada zachráněných životů je velkým zadostiučiněním. Výsledkem obrovského úsilí je propracovaný komplexní systém, který je nabízen k realizaci i dalším krajům v ČR i mimo ni. Některé kraje systém převzaly v plné podobě, nebo jim byl inspirací vedoucí k vlastní realizaci. Vytvoření systému AED na jižní Moravě bylo jednou z hybných sil, díky kterým se v ČR stala dostupnost okamžité pomoci pacientům s náhlou zástavou oběhu standardní, a téměř všechny kraje v ČR již mají nastavenou pomoc ještě před příjezdem profesionálních záchranářských týmů.

V Jihomoravském kraji je v současnosti rozmístěno již 135 AED a na realizaci se podílí mnoho partnerů: HZS Jihomoravského kraje, obecní jednotky SDH, PČR, MP, město Brno, Jihomoravský kraj a další subjekty. Dopad systému není jen v absolutních číslech zachráněných, ale v návratu každého jednotlivého člověka do aktivního života. Ocenění patří širokému realizačnímu týmu a hlavně všem základním složkám IZS, jejichž příslušníci, zaměstnanci a členové se na záchraně pacientů se zástavou oběhu denně podílejí.

20. 3. 2018 - „Naše“ AED tramvaj už jezdí po Brně

Zelená tramvaj s červeným srdcem je součástí informační kampaně města Brna, jejímž cílem je rozšířit povědomí o automatizovaných externích defibrilátorech. Grafika na tramvaji radí Brňanům, ale i návštěvníkům města, jak s AED správně zacházet. Automatizované externí defibrilátory zachraňují stále častěji, šanci na život dávají pacientům každého věku.

„Největší šanci na přežití mají ti, jejichž srdeční zástava je takzvaně spatřená a je okamžitě zahájena kvalitní resuscitace a rychle dostupné AED. Proto nám tolik záleží na tom, aby lidé o automatizovaných externích defibrilátorech věděli a uměli je použít,“ uvedla autorka projektu MUDr. Barbora Truksová Zuchová.

S každou minutou prodlevy se zahájením resuscitace klesá naděje na záchranu člověka o 10 procent. Při včas zahájené a správně provedené resuscitaci pomocí AED, která vždy musí být zkombinovaná s masáží hrudníku, se naděje na přežití postiženého pohybuje mezi 70 a 80 procenty. Při náhlé srdeční zástavě často nastane takzvaná fibrilace komor. Právě v této fázi pomůže včasný elektrický výboj, který dá pacientovi defibrilátor.

AED je zařízení určené pro laiky, které je schopno analyzovat křivku EKG a vést laického zachránce hlasovými pokyny i pokyny na obrazovce k provedení resuscitace správným způsobem a v případě potřeby i k provedení bezpečné defibrilace.

Defibrilace je odborný postup, který je schopný zrušit významnou poruchu srdečního rytmu vedoucí k zástavě oběhu. Pokud se lidé s takovýmto postižením zdraví setkají, operátorka jim pomocí tísňové telefonní linky 155 poradí, kde najdou nejbližší externí defibrilátor v případě, že je k dispozici, a jak s ním mají pracovat, než přijedou záchranáři.

20. 3. 2018 - AED zachraňují stále častěji, šanci na život dávají pacientům každého věku

V roce 2017 byl systém „first respondent“ aktivován v 311ti případech. Díky včasné a kvalitní pomoci s použitím automatizovaných externích defibrilátorů (AED) se podařilo v terénu zachránit 113 pacientů. Úspěšnost systému nejvíce dokládají příběhy konkrétních zachráněných, kteří by bez fungujícího záchranného řetězce a spolupráce first responderů s AED zemřeli a nebo skončili s těžkým neurologickým postižením. Právě takové, jaké Vám dnes představíme.

Příběhy zachráněných
Dne 22.12.2017 byl starší muž během hraní volejbalu postižen náhlou zástavou oběhu. Na místě události byl jako svědek v civilu profesionální hasič, který správně vyhodnotil, že je muž v bezvědomí a nedýchá normálně, a proto okamžitě zahájil resuscitaci. Další svědci volali na tísňovou linku 155. Operátorka okamžitě zajistila výjezd skupiny ZZS a přes KOPIS předala požadavek na pomoc „first respondera“ s dostupným AED. Až do příjezdu jednotky SDH Bratčice situaci na místě ve velice vypjaté situaci zvládal hasič, který neúnavně pokračoval v resuscitaci. Za pomoci podání výboje AED se dobrovolným hasičům a jednotce z PS Židlochovice podařilo dát pacientovi úspěšný výboj, který zvrátil patologickou srdeční aktivitu, a obnovit krevní oběh. Muž se po asi 10ti minutách od vzniku události probral k vědomí, následně si ho převzal tým ZZS a za odborné lékařské péče ho transportoval do nemocnice.
„Největší šanci na přežití mají pacienti, pokud je jejich srdeční zástava tzv. spatřená a je okamžitě zahájena kvalitní resuscitace a rychle dostupné AED. Tento muž by bez pomoci zemřel a jeho příběh je jasným dokladem toho, že ani délka KPR, ani věk nemusí být faktorem, který má vliv na kvalitní přežití“ uvedla autorka projektu MUDr. Barbora Truksová Zuchová.

K další úspěšné resuscitaci za pomoci AED došlo jen pár dní poté, dne 1.1.2018, u teprve 23tiletého muže. Mladík byl postižen náhlou zástavou oběhu v domácím prostředí. Bez jakýchkoli varovných příznaků si mladý muž začal stěžovat na nepříjemný pocit na hrudi a okamžitě za přítomnosti blízkých ztratil vědomí. Hovor na tísňovou linku byl komplikovaný ztrátou signálu, operátorky však okamžitě vyslaly týmy ZZS a dostupnou jednotku SDH s AED z obce Březí. Hasiči byli u pacienta během několika minut a okamžitě zahájili resuscitaci. AED doporučilo výboj a mladíkovi se dostala rychlá a kvalitní pomoc a opakovaná defibrilace ještě před příjezdem týmu ZZS. Posádky ZZS z Mikulova a Hrušovan nad Jevišovkou následně převzaly resuscitaci a pokračovaly v odborné přednemocniční péči za pomocí léků a přístrojů. Společnými silami se u mladíka v terénu podařilo obnovit krevní oběh a ten se postupně probral k vědomí. Už po několika dnech v nemocnici bylo jasné, že se mladý muž bude moci navrátit k plnohodnotnému životu bez zdravotních následků.

AED zvyšuje naději na přežití až na 80 procent
V Jihomoravském kraji je ročně mimo nemocnici postiženo náhlou srdeční příhodou přibližně 700 lidí. Zhruba polovina z nich přímo v terénu zemře. Jen 5-15 procent pacientů má to štěstí, že se po srdeční příhodě vrací zpět do běžného života, a to díky poskytnutí včasné pomoci. S každou minutou prodlevy se zahájením resuscitace klesá naděje na záchranu člověka o 10 procent. Při včas zahájené a správně provedené resuscitaci pomocí AED, která vždy musí být zkombinovaná s masáží hrudníku, se naděje na přežití postiženého pohybuje mezi 70 a 80 procenty. Při náhlé srdeční zástavě často nastane takzvaná fibrilace komor. Právě v této fázi pomůže včasný elektrický výboj,který dá člověku defibrilátor.

Co je to AED
Automatizovaný externí defibrilátor je počítačově řízené zařízení určené pro laiky, které je schopno analyzovat křivku EKG a v případě potřeby vede laického zachránce hlasovými pokyny i pokyny na obrazovce k provedení resuscitace správným způsobem a v případě potřeby i k provedení bezpečné defibrilace.

Defibrilace je odborný postup, který je schopný zrušit významnou poruchu srdečního rytmu vedoucí k zástavě oběhu. Pokud se lidé s takovýmto postižením zdraví setkají, operátorka jim pomocí tísňové telefonní linky 155 poradí, kde najdou nejbližší externí defibrilátor v případě, že je k dispozici, a jak s ním mají pracovat. Pokud je v dané oblasti dostupný defibrilátor u složek IZS, vyšle operátorka na místo kromě výjezdové skupiny ZZS i nejbližší jednotku s AED. V praxi tedy na místo události přijíždí obratem například hasiči nebo policisté, kteří pomohou s resuscitací postiženého za pomoci AED do doby příjezdu týmu ZZS.

K aktivaci AED dochází v Jihomoravském kraji každý den
Systém začal vznikat v městě Brně v roce 2013 ve spolupráci ZZS JmK, Magistrátu města Brna, Fakulty Sportovních studii MU, nadace KB Jistota a dalších partnerů. Postupně se rozvíjel zapojením klíčových partnerů a to HZS a PČR do nynější podoby, kdy je v Jihomoravském kraji registrováno celkem 135 AED. K aktivaci AED dochází každý den minimálně jednou. V roli „first responderů“ zasahují příslušníci HZS, PČR, jednotky SDH, nově i městská policie Brno, a dále AED v rukou soukromníků.
Systém se i nadále rozšiřuje, jen koncem loňského roku přibylo v rámci Brna dalších 27 AED, které financoval Magistrát města Brna. Další rozvoj je možný také díky podpoře evropských projektů.

 

8. 3. 2016 - Spolupráce složek IZS při zásahu vrtulníku LZS

Nové vzdělávací materiály pro složky IZS a veřejnost vznikly v rámci odborné spolupráce Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje a poskytovatele LZS společnosti ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. Materiály jsou zaměřeny na specifika bezpečné a účinné spolupráce složek IZS v místě přistání vrtulníku LZS a rovněž na bezpečnou a účelnou spolupráci laické veřejnosti u autonehody.
11. 2. 2016 - Pro uživatelský komfort návštěvníků těchto webových stránek jsou nyní všechna videa spustitelná jak na klasických počítačích a noteboocích, tak i v mobilních zařízeních (tablety, chytré telefony) napříč všemi platformami (Windows, iOS, Linux). Videa jsou v novém formátu mp4.
20. 10. 2015 - Seznamte se na stránkách České resuscitační rady s: DOPORUČENÝMI POSTUPY PRO RESUSCITACI ERC 2015.
25. 10. 2014 - Dnes ráno přijaly operátorky ZZS tísňovou výzvu o náhlé ztrátě vědomí mladého muže v restauraci v Źidlochovicích. Operátorky po telefonu ve spolupráci s volající a svědky události zjistily, že muž nereaguje a nedostatečně dýchá. Proto okamžitě vyslaly výjezdový tým ZZS a se svědky zahájily po telefonu resuscitaci...
Více o úspěšné resuscitaci na: www.zzsjmk.cz/aktuality-z-vyjezdu.
30. 9. 2014 - Navazující projekt mezi ZZS JMK a HZS perfektně zafungoval. Při výjezdu ZZS JMK a HZS v Moravském Krumlově byl zachráněn muž v bezvědomí za pomoci AED.
Více o výjezdu na: www.zzsjmk.cz/aktuality-z-vyjezdu.
18. 9. 2014 - V nočních hodinách 12.9.2014 došlo k pokusu o odcizení Automatizovaného externího defibrilátoru, který je umístěn v Brně na ulici ve speciálním boxu. Více o pokusu o odcizení na: www.zzsjmk.cz/z-tisk-konferenci-a-zprav.
18. 9. 2014 - Podívejte se na reportáž První pomoc v Dobrém ránu ČT ze dne 3. září 2014.
9. 6. 2014 - Stáhněte si leták - A4 nebo leták - A6 k výstavě v URBAN CENTRU.
14. 5. 2014 - Stáhněte si leták a podrobný program k akci Brněnské dny bez úrazu.
21. 4. 2014 - Reportáž ČT ze dne 8. dubna 2014 s názvem Masáž srdce naleznete ve čtyřech
vstupech na: www.ceskatelevize.cz.
14. 12. 2013 - Přečtěte si článek „Zahájení projektu AED Brno“ v časopisu pro neodkladnou lékařskou péči Urgentní medicína.
(Truhlář, A., & Drábková, J. (2013). Zahájení projektu AED Brno. Urgentní medicína, 16 (3), 54str.)
25. 10. 2013 - Přidáno nové foto album z „Velké záchranářské akce“.
4. 10. 2013 - Stáhněte si plakát k akci „Velká záchranářská akce“. Akce bude probíhat 10. - 20. října v Olympii Brno.
3. 10. 2013 - Stáhněte si aplikaci „AED v Brně“ do vašeho iPadu v iBookstore.
20. 6. 2013 - Přečtěte si výzvu a připojte se k nám.
14. 6. 2013 - Nový článek z on-line deníku iDNES.cz v sekci Ohlasy.
10. 6. 2013 - Nové články v sekci Ohlasy.
6. 6. 2013 - Nový článek „Defibrilátory rozmístěné po městě zachrání životy“ v sekci Ohlasy.
6. 6. 2013 - Záznam pořadu České televize „Události v regionech (Brno)“ v sekci Ohlasy.
3. 6. 2013 - Stáhněte si pozvánku na výstavu „Přístroje pro život“ v Urban centru Brno.
26. 5. 2013 - Stáhněte si pozvánku k připravované akci „Den s AED“.
26. 5. 2013 - Záznam z vysílání pořadu Otázky a odpovědi Českého rozhlasu Brno v sekci Ohlasy.
22. 5. 2013 - Přidáno nové foto album „Natáčení výukových videí, MU FSpS“.
22. 5. 2013 - Přidáno nové foto album „Natáčení výukových videí, ZOO Brno“.
20. 5. 2013 - Přidáno nové foto album „Natáčení výukových videí, Zelný trh“.
10. 5. 2013 - Stáhněte si leták a plakát k akci Brněnské dny bez úrazu.
22. 4. 2013 - Přidáno nové video „Kardiopulmonální resuscitace“ v sekci Video.
14. 4. 2013 - Nový článek „Defibrilátory mohou zachránit život. Víme jak?“ v sekci Ohlasy.
17. 3. 2013 - Výsledky ankety určené obyvatelům města Brna k rozmístění AED v sekci Ankety.