Rozmístění AED v Brně a Jihomoravském kraji

Operační řízení

Role Krajského zdravotnického operačního střediska ZZS JMK (KZOS)

Klíčovou roli v projektu hrají operátorky Krajského zdravotnického operačního střediska.

Ty aktivují AED ihned po přijetí tísňové výzvy na lince 155 a zjištění, že pacient je v bezvědomí a nedýchá. Operátorky mají všechna dostupná AED zaznačené v mapách a v databázi operačního programu. Při aktivaci spolupracují s operačními středisky složek IZS, konkrétní obsluhou AED a nebo se svědkem události. Po dobu dojezdu pomoci na místo události provádí s volajícím po telefonu Telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci.

Registr je nastaven podle priorit využití jednotlivých AED. Každé AED má pro rychlou orientaci operátorkou barevné označení, které značí, jak rychle bude AED u pacienta postiženého zástavou oběhu. Tyto priority jsou počítány v souvislosti s průměrnými dojezdovými časy týmu ZZS na konkrétní adresy. K tomuto dojezdovému času jsou vztaženy průměrné dojezdové doby týmu IZS a nebo vzdálenost od umístění AED.

 

Priorita Popis
Priorita 1.

AED blíže než tým ZZS

Priorita 2.

AED a ZZS stejná vzdálenost

Priorita 3.

Záložní AED v nedostupnosti předchozích

Priorita 4.

Mobilní AED , ZZS nezná jejich aktuální polohu