Rozmístění AED v Brně a Jihomoravském kraji

Historie

První fáze

Cílem pilotního projektu je nejen rozmístění 13 AED (Automatických externích defibrilátorů) na veřejná místa, a tím zvýšení jejich dostupnosti v rámci města Brna, ale také velmi důležitá propagační (osvětová, vzdělávací) kampaň k rozmístění AED, která by měla zlepšit povědomí občanů o resuscitaci s použitím AED. Projekt je realizován Komerční bankou (KB) - Nadací KB Jistota, Masarykovou univerzitou, Fakultou sportovních studií (MU FSpS), Českou resuscitační radou (ČRR), Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje (ZZS JmK), městem Brnem (MMB ), společností Alfa-helicopter, spol. s.r.o. a Vysokým učením technickým (VUT). Přístroje, na které poskytla finanční prostředky Nadace KB Jistota a Alfa-helicopter.

Druhá fáze

Kromě rozmístění nových AED byly rovněž osloveny soukromé subjekty vlastnící AED. Mnoho soukromých subjektů si na základě veřejné výzvy AED nakoupilo tak, aby mohli být zařazení do systému.

Třetí fáze

V roce 2014 navázala ZZS JMK ve spolupráci s HZS JMK projektem Rozmístění AED do JMK. Na základě reálných výjezdových časů vytipovala ZZS JMK lokality s dojezdovou dobou blížící se hranici zákonné normy. Z podpory Jihomoravského kraje bylo pořízeno 12 AED pro účely HZS. Dle reálných dojezdových časů vozidel ZZS do těchto území bylo navrženo 12 míst, kde byla AED dislokována.  Kromě AED, které ZZS rozmístila, byly do systému zařazeny i všechny defibrilátory, kterými požární stanice HZS a jednotky SDH. Nyní máme k dispozici v celém kraji 39 jednotek s připraveným AED.

Čtvrtá fáze

ZAPOJENÍ POLICIE ČR – Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje

Do systému AED V JMK byla zařazena jihomoravská policie. Z podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje bylo pořízeno 15 přístrojů AED, které byly určeny právě pro policii. V jihomoravském kraji již policie 11 AED vlastnila, takže nyní má k užívání celkem 26 přístrojů. Příslušníci ze všech služeben a útvarů, které mají AED k dispozici, byly zdravotníky ZZS důkladně proškoleni. AED využívají nejen policisté na obvodních odděleních, ale i příslušnicí sloužící na dálničních odděleních a příslušníci speciální pořádkové jednotky. Také integrované operační středisko v sídle jihomoravské policie v Brně na Kounicově ulici má k dispozici AED.

Současnost

Zdravotnická záchranná služba postupně dislokovala další AED pro složky IZS. Další obce, města, sdružení, soukromnící se připojují do systému a rozšiřují tak síť AED.

Město Brno se přidává rozvojem původního projektu v roce 2017 a to rozmístěním

27 nových přístrojů , které budou umístěné po celém Brně do speciálních Boxu a součástí tohoto kroku se do projektu zapojuje Městská Policie Brno