Rozmístění AED v Brně a Jihomoravském kraji

Partneři

Nadace Jistota

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

Česká resuscitační rada

Oficiální web statutárního města Brna

Vysoké učení technické v Brně

Alfa helicopter

Divadlo Bolka Polivky

Dopravní podnik města Brna, a. s.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Policie České republiky

Městské policie Brno

Hitrádio Magic