Rozmístění AED v Brně a Jihomoravském kraji

Projekt s podporou EU

Složky IZS zachraňují životy s AED

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002954

Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

 

Projekt s podporou EU

 

Cílem projektu je zefektivnění spolupráce složek IZS při záchraně lidských životů při využití AED formou inovativního systému vzdělávání v oblasti poskytování první pomoci s největším důrazem na provádění resuscitace (používání AED). Principem nového systému vzdělávání složek IZS je existence vyškolených zachránců ze složek IZS v oblasti poskytování první pomoci a resuscitace pod odborným vedením týmu ZZS a vybavených AED, kteří dál budou školit své zaměstnance. Dále zajištění odborné garance vzdělávání složek IZS v oblasti poskytování první pomoci ze strany ZZS JmK, zefektivnění spolupráce a návaznosti poskytované péče mezi základními složkami IZS. Vybavení HZS a PČR pomůckami pro školení a praktický nácvik KPR (Kardiopulmonální resuscitace) s AED a nastavení způsobu zpětného vyhodnocení resuscitací a monitorace přežití pacientů s ohledem na poskytnutou péči.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.