Rozmístění AED v Brně a Jihomoravském kraji

Fotogalerie a animace

Natáčení výukových videí

ZOO Brno, 19. 5. 2013

 

Fotograf: Zdeňek Kolařík